UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Formatowanie pracy magisterskiej, jej marginesy, odstępy, czcionki itp. itd. Wiadomo, że różne uczelnie mają różne wymagania - stąd pisząc o nich podawajcie nazwę szkoły wyższej.

Moderator: Aneta

Bartek25
Posty: 4
Rejestracja: sob paź 17, 2020 2:38 pm
Kontakt:

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Post autor: Bartek25 »

EDYCJA PRACY

1. Format A4; praca powinna być pisana (drukowana) dwustronnie; marginesy strony: górny: 2,5 dolny: 2,5 prawy: 2,0 lewy: 3,0 (na oprawę) (uwaga: przy drukowaniu dwustronnym szerszy margines będzie pojawiał się inaczej na stronach parzystych i nieparzystych).
2. Tekst - czcionka „12”, typu Times New Roman, odstęp między wierszami „1,5”.
3. Akapity konsekwentnie w całej pracy, pierwszy wiersz - wcięcie specjalne 0,5; akapity związane są z grupą myśli, a więc nie powinny być w pracy jednozdaniowe.
4. Wcięcia w tekście przy wyliczaniu problemów ustalić na głębokość akapitu.
5. Nie stosuje się żadnych podkreśleń i cudzysłowów (z wyjątkiem cytatów).
6. Elementy, które chce się uwypuklić - wytłuszcza się (bold), lub pisze kursywą.
7. Tabele, schematy, rysunki, wykresy - należy numerować w kolejności w całej pracy.
8. Tytuły główne np. 1. WSTĘP należy pisać dużą literą, czcionką „14” wytłuszczoną. Rozdział należy rozpoczynać na nowej stronie.
9. Podrozdziały np. 1.1. Analiza teoretyczna należy pisać małymi literami czcionką 14, wytłuszczoną.
10. Podpisy pod rysunkami oraz tabele i ich nazwy piszemy czcionką o 1 pkt. mniejszą niż tekst, t.j. 11.
11. Należy zachować odstępy tytułów od tekstu, według wzoru poniżej. Tytuły rozdziałów, podrozdziałów, podpisy pod rysunkami, tytuły tabel nie powinny kończyć się kropką. Tekst pisany kursywą stosuje się do zwrotów obcojęzycznych, które bierze się w nawias, lub gdy nie maj ą polskiego odpowiednika pozostawić bez tłumaczenia w tekście.

Wzory, rysunki, tabele
Równania powinny być wyśrodkowane względem marginesów, a ich numeracja
wyrównana do prawego marginesu:
R = U (2.1)
gdzie: U - napięcie [V], I - prąd [A].
Rysunki i wykresy, wykonane dowolną metodą, powinny stanowić integralną część tekstu. Należy je podpisać i ponumerować. Podpisy powinny być wyśrodkowane względem marginesów i nie powinny kończyć się kropką.

Rys. 1. Wzmacniacz operacyjny

Tabele powinny posiadać opis i numeracj ę, znajduj ące się powyżej tabeli, jak na przykładzie poniżej.
Tabela 1. Charakterystyka elementu ... [1]
Parametr Napięcie [V] Prąd [A]
wzor.jpg
wzor.jpg (27.99 KiB) Przejrzano 1663 razy
Źródło informacji musi być przy każdym rysunku, tabeli, pisane według wzoru. Każdy rysunek, tabela (czyli materiał ilustracyjny) musi mieć odniesienie w tekście,
zamieszczone przed miejscem umieszczenia rysunku lub tabeli.
Literatura
Literaturę należy pisać według wzoru pokazanego poniżej. Odwołania w tekście do literatury są obowiązkowe i należy je umieszczać w nawiasach kwadratowych [2], w kolejności cytowania.
[1] Nazwisko I.: Tytuł książki (w przypadku publikacji książkowej). Tom, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania.
[2] Nazwisko I.: Tytuł publikacji (w przypadku artykułu). Nazwa czasopisma, nr zeszytu, tom, miejsce wydania, rok, strony (po skrócie s.).
[3] Nazwa artykułu (zagadnienia, strony w Internecie oraz adres strony www.)
Kryteria oceny pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta
1. Zgodność treści pracy z tytułem.
2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez.
3. Merytoryczna ocena pracy.
4. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu.
5. Charakterystyka doboru i wykorzystani źródeł.
6. Ocena formalnej strony pracy /poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze/.
7. Sposób wykorzystania pracy /publikacja, udostępnienie innym instytucjom, materiał źródłowy/.

SPIS TREŚCI
str.
WSTĘP, CEL PRACY
1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA PRACY - w części teoretycznej należy przedstawić istotne dla tematu pracy zagadnienia, aktualną analizę - na podstawie studiów literaturowych
1.1. Analiza teoretyczna
1.2
2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA PRACY - jest zasadnicza dla pracy dyplomowej
i powinna zawierać przedstawienie problemu, omówienie podstawowych metod badawczych, wybór odpowiedniej, dokładną analizę i otrzymane wyniki
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Literatura
[1] Kowalski Z.: Teoria obwodów elektrycznych. Politechnika Poznańska, Poznań 2001.
[2] Wiśniewski M. i inni: Podstawy teorii...
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość